CETELEM ONLINE ÁRUHITEL

CETELEM ONLINE ÁRUHITEL

A RÉSZLETFIZETÉS FOLYAMATA:

HITELIGÉNYLÉS 5 PERC ALATT, AZONNALI HITELBÍRÁLATTAL, OTTHONRÓL, KÉNYELMESEN:

Készítse elő okmányait!

Amire szüksége lesz:
• Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány és lakcímkártya, vagy
• Érvényes jogosítvány és lakcímkártya, vagy
• Érvényes útlevél és lakcímkártya
• Érvényes adóigazolvány

Biztosra akar menni a hiteligénylés kitöltésekor?

• Nyissa meg számítógépén, vagy szükség esetén nyomtassa ki az online hiteligénylési segédletet, melyet a hiteligénylési fog megtalálni!
• Tartsa megnyitva ezt az oldalt is, és használja az online igénylés során!

Az online szerződéskötési rendszer használatának feltételei

Letöltés

Elakadt? Kérdése Van?

• Olvassa el a hiteligénylési felületen a súgót, vagy hivjon minket a 06 (1) 776 77 66 -es számon!

Hitelajánlatunk:

Áruhitel Referencia THM: 0%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 6 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Fix, éves ügyleti kamat: 0%. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 6 hónap. Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Önrész, nem kötelező, de az ügyfél választása és / vagy a hitelbírálat eredménye szerint változhat.

Reprezentatív példa 2 500 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész:                                 500 000 FtKezelési díj:                                                                          0 Ft
Hitelösszeg:                      2 000 000 FtReferencia THM:                                                                 0 %
Futamidő:                              6 hónapHavi törlesztőrészlet:                                                      333 333 Ft
Fix, éves ügyleti kamat:          0 %A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 000 000 Ft

A DAIKIN HUNGARY KFT. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

Érvényes: 2023. január 13. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

Áruhitel Referencia THM: 19,90%, 2 000 000 Ft hitelösszeg és 48 hónap futamidő esetén.

A referencia THM a teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (lll.25.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésétől eltérően, a hiteltípusra elérhető, megjelölt hitelösszeg és futamidő figyelembevételével került meghatározásra.

Éves ügyleti kamat: 18,29 %. Kezelési díj: 0 Ft. Futamidő: 9, 12, 17, 24, 30, 36, 42 vagy 48 hónap.  Az igényelhető hitelösszeg: 25 000 Ft-tól 2 000 000 Ft-ig terjedhet. Szükséges önrész, a vételár függvényében: 500 e FT ig Önrész nélkül, 501 e Ft tól min. a vételár 20%-a.

Reprezentatív példa 2 000 000 Ft-os vételár esetén:
Önrész:                                             0 FtKezelési díj:                                                                                  0 Ft
Hitelösszeg:                      2 000 000 FtReferencia THM:                                                                 19,90 %
Futamidő:                              48 hónapHavi törlesztőrészlet:                                                      59 053 Ft
Fix, éves ügyleti kamat:          18,29 %A fizetendő teljes összeg (önrész nélkül):               2 834 544 Ft

A DAIKIN HUNGARY KFT. a Magyar Cetelem Zrt. (Bank) hitelközvetítője, a Bank a hitelbírálathoz szükséges dokumentumok meghatározásának és a hitelbírálatnak a jogát fenntartja, valamint az ajánlati kötöttségét kizárja. További részletek a Bank Általános Üzletszabályzatában, az általános szerződési feltételekben és a vonatkozó hirdetményekben, amelyeket a  https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok oldalon tekintheti meg, illetve töltheti le.

Érvényes: 2023. június 7. napjától visszavonásig, a webáruházban megjelölt termékekre.

FELTÉTELEK ÉS DOKUMENTUMOK:

Hiteligénylést a Cetelemhez mindazon személyek adhatnak be, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:
• Természetes személy
• 18. életévét betöltötte
• Magyarországon levő állandó lakcím
• Igazolt, rendszeres jövedelem
• Tartózkodási címen vezetékes telefonon vagy előfizetéses mobiltelefonon való közvetlen elérhetőség
• Munkavállalók esetén munkahely, vagy munkavégzés helyén, telefonon való közvetlen elérhetőség
• Aktív állományú munkaviszonyában nem áll próbaidő vagy felmondás alatt
A hitelbírálatnál szükséges adatok ellenőrzéséhez nélkülözhetetlen dokumentumok:

 1. Személyazonosságot és lakcímet igazoló okmányok

  • Magyar hatóság által kiállított érvényes állandó személyi igazolvány, vagy érvényes személyazonosító
  igazolvány és lakcímkártya, új típusú kártya formátumú vezetői engedély és lakcímkártya, vagy
  • Érvényes útlevél és lakcímkártya
 2. Jövedelmet igazoló okmányok

  Ha Ön munkavállaló

  • 30 napnál nem régebbi, ugyanazon munkáltatónál eltöltött min. 3 hónapja fennálló, határozatlan idejű vagy
  legalább a futamidővel megegyező határozott idejű munkaviszonyról szóló munkáltatói igazolás (a Magyar
  Cetelem Zrt. formanyomtatványa, vagy a Magyar Cetelem Zrt. formanyomtatványán szereplő adatokat
  tartalmazó egyéb munkáltatói igazolás) vagy
  • Azon bankszámla utolsó 3 kivonata, amely a hiteligénylő aktív ugyanazon munkáltatónál eltöltött minimum
  3 hónapja fennálló munkaviszonyából származó jövedelmét jogcímében is és összegszerűségében is
  megállapítható módon tartalmazza, és amely az ügyfél és/vagy adóstárs nevére, és a hiteligénylésben
  megadott cím(ek)re szól.
  Nyugdíj igazolás esetén az utolsó havi bankszámlakivonat szükséges.

  Ha Ön egyéni vállalkozó vagy cégtulajdonos
  • Vállalkozók – gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó
  és családi vállalkozás alkalmazottja – esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás.

  Ha Ön őstermelő
  • Őstermelők esetében az adóhatóságtól származó jövedelemigazolás

  Ha Ön nyugdíjas
  • Utolsó nyugdíjszelvény, vagy azon fizetési számla (bankszámla) két hónapnál nem régebbi kivonata, amely a
  hiteligénylő nyugdíját jogcímében és összegszerűségében is megállapítható módon tartalmazza, és amely
  az ügyfél saját nevére vagy az ügyfél házastársával közös névre szóló, nyugdíj törzslap, vagy tárgy évi év eleji
  összesítő a nyugdíj összegéről.
  • Rokkantsági vagy rehabilitációs ellátás esetén, a rokkantsági, illetve rehabilitációs ellátás megállapításáról
  szóló határozat, amely legalább az igényelt futamidővel megegyező időre szóló ellátás megállapítását
  tartalmazza.


A fent felsoroltakon kívül a Bank további dokumentumok becsatolását is kérheti. Egyéb jövedelempótló ellátások esetén a Bank egyedi mérlegelés alapján dönt a hitelképességről.

Munkáltatói igazolás nélküli konstrukció esetében gazdasági társaság tulajdonosa, nem alkalmazotti jogviszonyban álló vezetője, egyéni vállalkozó és családi vállalkozás alkalmazottja nem jogosult hiteligénylésre.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Konstrukció 1.
Letöltés

Konstrukció 2.
Letöltés

Munkáltatói igazolás
https://www.cetelem.hu/sites/default/files/documents/cetelem-munkaltatoi-igazolas-econtract.pdf

Ügynöki tájékoztató
Letöltés

Jövedelem-változás hatásainak bemutatása
Letöltés

LINKEK:

Tájékoztató a túlzott eladósodottság kockázatairól:
https://www.mnb.hu/letoltes/tajekoztato-a-tulzott-eladosodottsag-kockazatairol.pdf

Cetelem dokumentumok:
https://www.cetelem.hu/segedlet/dokumentumok

JÖVEDELEM-VÁLTOZÁSHATÁSAINAK BEMUTATÁSA:

ÜGYNÖKI TÁJÉKOZTATÓ:

Cégnév: Daikin Hungary Kft.
Székhely: 1117 Budapest, Alíz utca 3.
Levelezési cím: 1117 Budapest, Alíz utca 3.

Felügyeleti hatóság megjelölése: Magyar Nemzeti Bank (központi levélcím: 1850 Budapest, Központi telefon: (36-1) 428-2600,
központi fax: (36-1) 429-8000, E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu)

Társaságunk a Magyar Nemzeti Bank által a közvetítőkről vezetett nyilvántartásban szerepel. A nyilvántartást
ellenőrizni lehet a fenti elérhetőségeken, illetve a www.mnb.hu honlapon keresztül.

Társaságunk függő közvetítőként a Magyar Cetelem Zrt. megbízásából jár el, és a megbízó érdekeit képviseli.

Társaságunk a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül.

Társaságunk a jelzáloghitelhez vagy a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó – a
hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a pénzügyi szolgáltatás közvetítésétől elkülönülő –
személyre szabott ajánlások adása (hiteltanácsadás) szolgáltatást nem nyújt.

A Magyar Cetelem Zrt. biztosítja, hogy az ügyfél Társaságunk magatartására, tevékenységére vagy mulasztására
vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján,
postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) közölhesse. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt, az ügyfelek
számára nyitva álló helyiségében, annak nyitvatartási idejében, a telefonon közölt szóbeli panaszt minden
munkanapon 8:30-tól 17 óráig és a hét egy munkanapján (hétfő) 8 órától 20 óráig, az írásbeli panaszt elektronikus
eléréssel (https://www.cetelem.hu/kapcsolat) folyamatosan fogadja. A Magyar Cetelem Zrt. a szóbeli panaszt
azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Magyar Cetelem Zrt. a panaszról és adott esetben az azzal kapcsolatos
álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az
ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek megküldi, egyebekben az írásbeli panaszra
vonatkozó rendelkezések szerint jár el. A Magyar Cetelem Zrt. az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott
álláspontját a panasz közlését követő, jogszabályban előírt határidőn belül megküldi az ügyfélnek. A Magyar Cetelem
Zrt. valamint Társaságunk szolgáltatásával vagy eljárásával kapcsolatos panasz elutasítása esetén, vagy ha a
fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, az alábbi szervekhez fordulhat:

 1. A szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel
  és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezése érdekében a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósághoz
  fordulhat, vagy a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A Pénzügyi Békéltető Testület: aktuális
  elérhetősége: Pénzügyi Békéltető Testület H-1525 Budapest Pf.:172., telefon: +36- 80-203-776,
  www.penzugyibekeltetotestulet.hu
 2. Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben hivatkozott jogszabályok fogyasztóvédelmi rendelkezéseinek
  megsértése miatt, a Magyar Nemzeti Banknál fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet. Levelezési cím: Magyar
  Nemzeti Bank 1850 Budapest, telefon: 06-1-428-2600, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mnb.hu.

Társaságunk az ügyfél számára az alábbi más – pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása
ellenértékeként nem számít fel díjat.